Upozornění

Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tematikou PINKfile.cz provozované společností JAK Services s.r.o., IČ: 027 65 012, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, sp. zn.: C 223434, vedenou u Městského soudu v Praze. Pro pokračování je nutné vyjádřit souhlas s níže uvedenými podmínkami:

  1. Souhlasím s podmínkami služby PINKfile.cz umístěnými na této adrese.
  2. Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší a dosáhl jsem zletilosti.
  3. Jsem si vědom toho, že stránky PINKfile.cz mohou obsahovat sexuálně explicitní materiály. Takové materiály mne neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují.
  4. Prohlašuji, že sexuálně orientované materiály získané ze stránky PINKfile.cz budu používat jen v soukromí a výlučně pro vaši osobní potřebu.
  5. Neumožním k sexuálně orientovaným materiálům získaným ze stránky PINKfile.cz přístup osobám, které jsou mladší osmnácti let a/nebo nedosáhly zletilosti.
  6. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od právního řádu a předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na stránky PINKfile.cz není omezen nebo zakázán právním řádem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  7. Uvědomuji si, že v případě porušení některé z těchto podmínek, se můžu vystavit nebezpečí občanskoprávních sporů a případného trestněprávního stíhání.

Stiskem tlačítka „Souhlasím“ berete na vědomí a vyslovujete plný a bezvýhradný souhlas se všemi shora uvedenými podmínkami. Pokud nesplňujete nebo nesouhlasíte s kteroukoliv výše uvedenou podmínkou, vraťte se, prosím, zpět vaším webovým prohlížečem, nebo budete po stisknutí tlačítka „Nesouhlasím“ přesměrování na stránky cloudového úložiště Ulož.to Disk.


SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO